me

दोन अपरिचित शब्द

हे दोन शब्द नेहमीच्या मोडी दस्तऐवजांमध्ये क्वचितच आढळतात. त्यातच जर मोडी लेखन गुंतागुंतीचे असेल तर योग्य शब्द कळूनदेखील त्यांची खात्री वाटत नाही.

कधी, कधी अशी परिस्थिती असते कि लेखन अतिशय किचकट असतं आणि ह्या दोन शब्दांशिवाय काहीच वाचता येत नाही. पण हे नवीन कळलेले दोन शब्दच संपूर्ण वाक्याचा अर्थ उलगडायला मदत करतात.


पंचत्व म्हणजे मृत्यू आणि कुणफ म्हणजे मृतदेह.

अश्या परिस्थितीत मोडी लिप्यंतरकाराचा शब्दसंग्रह पक्का असावा लागतो. शब्दकोशांची गरज लागते ती अशाच प्रसंगी.

No comments:

Post a comment