me
Dastavej (दस्तावेज़) ®

Translation and Transliteration agency based in Mumbai.

We transliterate the documents written in ancient scriptures like Modi Lipi, Sharada, Newari, Telugu, Granth and inter translate the documents from Marathi, Hindi or English.

-*-*-*-

मुंबई स्थित भाषांतर आणि लिप्यंतर एजन्सी

आम्ही मोडी लिपी, शारदा, नेवारी, तेलुगु, ग्रन्थ यासारख्या प्राचीन लिपींमधील दस्तऐवजांचे लिप्यंतर करून देतो आणि मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी दस्तऐवजांचे भाषांतर करून देतो.

-*-*-*-

मुम्बई स्थित अनुवाद और लिप्यंतरण एजेंसी।

हम मोडी लिपी, शारदा, नेवारी, तेलुगु, ग्रन्थ जैसे प्राचीन धर्मग्रंथों में लिखे दस्तावेजों का अनुवाद करते हैं और मराठी, हिंदी या अंग्रेजी से दस्तावेजों का अनुवाद करते हैं।

-*-*-*-

आन


अन = आणखी, शिवाय
अन = अन्य, दुसरा

आनवस्त्र = अन्नवस्त्रे.
उपजीवीकेची सोय, पोटापाण्याची व्यवस्था.

आनभऊन = अनुभवून.
आनंद घेऊन, उपभोग घेऊन.

वरील दोन्ही उदाहरणांत ‘आन’ म्हणजे शपथ (“तुला देवाची आण आहे”) असा शब्दप्रयोग अपेक्षित नाही.

‘आन’ ह्या शब्दाचे मराठी बोलीभाषांमध्ये अनेक अर्थ होतात. ‘आणि’ ह्या सम्मुचयबोधक उभयान्वयी अव्ययाचा ‘अन्‌’ ह्या प्रमाणेच ‘आन’ हा देखील एक अपभ्रंश आहे.