I am a professional translator of MoDi Script - मोडी लिपी documents.

Contact me to read and translate the ancient documents of your family.

आपल्या कुलाच्या "मोडी" लिपीतील प्राचीन नोंदी (दस्तावेज) वाचून त्याचे देवनागरीमध्ये लिप्यंतर करून घेण्यासाठी संपर्क साधावा.

कुलमंडळांचे स्वागत!

Contact details:

Name: Kanchan Karai

Mobile: 9920028859

Email: kanchan@kanchankarai.com

फोनवर प्रथम संपर्क साधताना कृपया आपले संपूर्ण नाव व कामाशी संबंधीत माहिती द्यावी.

अपॉइंटमेंट हवी असल्यास भेटीची वेळ पाळावी.

My other sites:

Voice Overs | Blogging Tips | Marathi Blog's Directory | Fiction
Copyright © 2018 | KanchanKarai.com | Template images by sndr. Powered by Blogger.