me

बिनकैफी शब्दाचा अर्थ


बिनकैफी म्हणजे नशापाणी केलेले नसताना, अंमली पदार्थाच्या किंवा मद्याच्या प्रभावाखाली नसताना (कैफ चढलेला नसताना).

No comments:

Post a Comment

मोडी लिपीचे नि:शुल्क प्रशिक्षण यूट्यूबवर

/>